Ersağ Eskişehir  
Ersağ Üyelik

Ferhan Ayyıldız
Tel. : 0533 466 26 94
E-mail:
Sponsor no: 263213
Temizlik Ürünleri‘Yüzde yüz doğal’ yalanı buraya kadar mı?

Evinde di" macunu, "ampuan, sabun ve nemlendirici krem kullanmayan olmadığına göre bu haber hepimizi ilgilendiriyor.
Sağlığını dü"ünen tüketicilere bu bilgiler iyi gelecek!
Hepimiz haftada bir kaç defa du" alıyor, her gün di"lerimizi fırçalıyor, yemeklerden sonra ellerimizi  yıkıyor, cildimizi
nemlendiriyoruz. Bunları yapmayan olmadığına göre;  bu haber hepimizi ilgilendiriyor. Di" macunu, sıvı_katı el sabunu,
"ampuan, du" jelleri ve kremlerin kullanılmadığı bir dünyada ya"amak "imdilik mümkün gözükmüyor. Fakat bir yandan da
onlarla her temasımız vücudumuza ciddi zararlar veriyor. Hem de beyin hasarından tutun kansere kadar. ‘Đyi, güzel de "imdi
ne yapacağız?’ diyenlerin, hangi üründe ne tür zararlı maddeler olduğunu öğrenip, ‘doğal’ yalanına inanmadan ‘kısmen’ daha
sağlıklı ürünlere rotasını çevirmesi gerekiyor.
Normal "artlarda di"lerimizi günde üç kez fırçalamamızı tavsiye eder hekimler. Sağlıklı di"lerin yolu  bu eylemin sıklığı ve
niteliğine bağlıdır. Fakat gelin görün ki di" macunlarının içindeki bazı maddeler ve verdikleri zararlar umursanmayacak gibi
değil. Mesela piyasadaki bildik di" macunu markalarının bir kısmı koruyucu olarak formaldehit kullanıyor. Bu kimyasalın
kansere yol açtığı Avrupa ve Amerika’da yapılan ara"tırmalarda defalarca ispatlanmı". Tarımda, hayvancılıkta ve morglarda
(cesetlerin çürümesini engellemek için) bu maddeden faydalanılıyor. Birçok ülke bu çok zararlı maddenin kullanımını
yasaklasa da ülkemizde bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
DĐD MACUNLARININ ĐÇERĐĞĐNĐ HĐÇMERAK ETTĐNĐZ MĐ?
Di" macunlarında sık kullanılan bir diğer madde SLS "eklinde kısaltılmı" sodium lauryl sulfate veya sodium lauryl ether sulfate
(SLES). Cilt tahribatına, gözlerde kalıcı zarara ve mide ülserine yol açabilen SLS, genelde sanayilerde boru hattını temizlemek
için tercih edilirken sıvı bula"ık deterjanı ve yüzey temizleyicilerin de deterjan aktif maddesi. Yine bazı macunların içerisinde
koruyucu diye kullanılan paraben (methylparaben, ethylparaben, buthylparaben ya da benzylparaben bunlara örnektir) göğüs
tümörü yaptığı için bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmı".    
Di" macunlarında ‘çok sağlıklı’, ‘muhakkak bulunmalı’ denilen florür (florid) ba"ka bir sorun. Bu madde di"lerimizin dı" yüzeyi
için önemli. Fakat vücuda alındığında beyin hasarına yol açıyor. Hatta i"in kötü tarafı ‘çocuklara özel’ satılan di" macunlarında
florür oranının yeti"kinlerinkine oranla çok daha yüksek tutulması. Bunun sebebini Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu "öyle
açıklıyor: “Çocuklar daha çok çikolata ve "eker tüketiyor. Florür miktarı artırılarak daha iyi bir koruma hedefleniyor. Oysa
miniklerin ağızlarını bol suyla çalkalamaları yeterli. Veya büyükler için üretilmi" di" macunlarını kullanmaları ‘kötünün iyisi’
nev’inden.”
Prof. Dr. Mehmet Cihanoğlu, yıllar önce Sızıntı Dergisi’ne yazdığı makalesinde aynı noktaya dikkat çekmi": “Florid di"lerde
lekelenmeye (florosis) ve iskelet_kemik bozukluklarına yol açmaktadır. Bir ara"tırma sonucuna göre 2_6 ya" grubundaki
çocuklar di"lerini fırçalarken macunun 1/3’ünü yutmaktadır. Böylece floridin kandaki miktarı artmakta  ve toksik (zehirli)
seviyelere çıkmaktadır. Di" macunundaki sodium lauryl sulfate (SLS) da  köpürtme i"levini yerine getirir. Yüzde 1’in altında
bile alınınca insan sağlığına zararlıdır. SLS; kan  hücrelerinde toksik tesire, di" etlerinin "i"mesine, di" eti hastalıklarına,
di"lerin asitlere kar"ı direncini azaltarak çürümelere ve alerjik reaksiyonlara zemin hazırlar.”
‘Alternatif ürün var mı?’ derseniz; büyük marketlerin ‘doğal ürünler’ reyonunda bahsettiğimiz zararlı kimyasallardan arınmı",
yurt dı"ından getirilmi" di" macunları satılıyor. Fiyatları miktarlarına göre 9_15 TL arasında deği"iyor. Đnternet üzerinden
satı"ları yapılıyor. Bir de Türkiye’de üretilen ve ‘doğal hayat’ sloganıyla raflardaki yerini alan bir marka var. Yalnız onların bu
reklam giri"imlerini zedeleyecek önemli bir ayrıntı dikkatimizi çekti. (Dirket yetkilileri görü"me talebimize ne yazık ki cevap
vermedi.) Ürünün içinde az miktarda petrol türevi propilen glycol ve kanserle ili"kisi kanıtlanmı" sodyum sakkarin ve SLS var.
Fakat market raflarını süsleyen birçok di" macununa bakınca bu ürün ‘daha az zararlı’ statüsünde. Haberimizi yayına
hazırlarken büyük marketlerde ‘yüzde yüz doğal’ "eklinde tanıtımı yapılan di" macunlarıyla kar"ıla"tık. Đlk etapta ‘bulduk
nihayet’ diye heyecanlansak da ürünün içindekiler kısmına bakınca sevincimiz hüsrana dönü"tü. Çünkü di" macununun
doğallığını bir kenara bıraktık, içinde yukarıda sıraladığımız tüm zararlı kimyasallar bulunuyordu. Doğal olan tek "ey; içindeki
aleovera bitkisiydi. Bundan dolayı, alacağınız ürüne karar verirken muhakkak içindekiler kısmına göz gezdirin. Bu konuya fazla
yoğunla"ıp zaman kaybetmek istemezseniz; organik, Ecocert sertifikalı tek di" macununu (Urtekram) alarak ara"tırma
zahmetinden kurtulabilirsiniz…   
BAZI DAMPUANLARDA DOMUZDAN ELDE EDĐLMĐD HAMMADDELER VAR
Çoğumuzun bilmediği önemli bir ayrıntı daha var. Ki"isel bakım ürünlerinde etiketler düzenlenirken ürünün yapımında
kullanılan kimyasallar fazladan aza doğru sıralanıyor. Dolayısıyla; doğal içerikli ürünlere ula"amayanlar daha az florürlü, SLS’li
ürün almak istiyorsa etiketlerdeki sıralamaya dikkat etmeli. Bir de içinde formaldehit, paraben çe"itleri bulunanları kesinlikle
almamalı.  
Reklamlardaki pırıl pırıl parlayan, dalga dalga savrulan, ahenkle dans eden saçlar herkesi etkiliyor ki bugün banyosunda
"ampuan bulunmayan ev yok. Saçları için sabunu tercih edenler ise nine ve dedelerimizden ba"kası değil artık. Zaman zaman
çağa ayak uyduramamakla suçlasak da bugün en doğru  tercihi ya"lılar yapıyor. Çünkü gerek kokuları gerekse "ık
tasarımlarıyla bizi etkileyen "ampuanların içeriği hiç iç açıcı değil. En azından sağlığını dü"ünenler için...
‘Dampuanlar vücudumdan akıp gidiyor, ne zararı var  ki?’ demeyin. Çünkü zararlı kimyasallar hızla ciltten emilerek kana
karı"ıyor. Normalde gıdalardan aldığımız zararlı kimyasalların bir kısmı bo"altım sistemimiz sayesinde dı"arı atılırken, direkt
kana karı"an kimyasallar vücudumuzda birikiyor. Dampuanların içeriğine gelince; mesela köpüğün kalıcılığını arttırmak için
cocamide dietanolamin (DEA) kullanılıyor. Amerika’daki bir üniversite, DEA’nın anne fareden yavrusuna geçtiğini tespit etmi",
ciddi beyin hasarları gözlenmi". Di" macunlarında kar"ımıza çıkan sıvıyı köpürtme özelliği veren sodium lauryl ether sulfate
(SLES) Ammonium Laureth Sulfate / Sodium Lauryl Sulfate’ın (SLS) vücuttan emildiği, saçları zayıflatıp dökülme yaptığı
bilimsel olarak ispatlanmı" bir ba"ka gerçek. Slikondan yapılmı" dimethicone/cyclomethicone maddesi saçı dolgun, parlak
gösteriyor. Silikon türevi olduğu için saç deliklerini, cildi tıkıyor, vücudun teneffüs etmesini engelleyip görünmez bir tabaka
olu"turuyor. Üstelik saçlarınızın kısa sürede yağlanmasını yine bu madde sağlıyor. Piyasadaki "ampuanları inceleyen Kimya http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-27133-yuzde-yuz-dogal-yalani-buraya-kadarmis.html
Mühendisi Betül Dahin ürünlerin içeriğindeki kanserojenlere dikkat çekiyor: “Kepek "ampuanları; kanserojen formaldehit,
kresol ve polyvinilprolidon içerebilir. Bazı "ampuanlarda kanserojen amin bile"ikleri üremesini sağlayan 2_nitroprono_1, 3 diol
ve polyethilen glikol kimyasalları kullanılabilir.  Du" suyunun fazla sıcak olması saç derisinin emme özelliğini arttırır ve
kimyasallar vücuda daha fazla nüfuz eder.”
Dampuanlardaki kimyasalların zararları elbette çok fazla. Ama bir de Đslam dinine göre kullanılması uygun bulunmayan domuz
ve türevlerinden elde edilmi" hammaddeler konusu var. Genelde pahalı, birden çok özelliği bulunan "ampuanlarda kar"ımıza
çıkan bu sorunu Kudret Livaoğlu açıklığa kavu"turuyor: “Kullandığımız ürünün içinde myristic acid, stearik acid, jelatin, lesitin,
biotin, L_cysteine ve collagen varsa dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bunlar yumu"atma, akı"kanlık, parlatma gibi özellikleri
vermekle birlikte hem bitkisel hem de hayvansal olabilir. Eğer bitkiselse sorun yoktur. Fakat hayvansalsa domuzdan elde
edilmi"tir. Etikette maddelerin kaynağı ‘bitkisel’ diye belirtilmemi"se ya da ‘ürünlerimizde domuzdan elde edilmi" hiçbir katkı
maddesi kullanılmamaktadır’ açıklaması yoksa bu maddelere kar"ı dikkatli olmak lazım. Yahudi kökenli markalar buna özen
gösterir. Onların ürünleri diğer zararlı maddeleri  barındırmakla birlikte; domuz ve katkılarını içermez. Bir "ampuan çok
özellikliyse mesafeli yakla"mak, ‘içindekiler’ kısmını ayrıntısıyla okumak gerekir.”
Zararlı Kimyasallardan Korunma Yöntemleriyle Sağlıklı Hayat kitabının yazarlarından Kimya Mühendisi Betül Dahin de Kudret
Hanım’la benzer görü"te: “Genel olarak gelatine, bone phosphate, L_cysteine, Glycerin, glycerol hammaddeleri hayvansal
kaynaklıdır. Aksi yazılmadığı takdirde domuz kaynaklı olma ihtimali fazladır.”
SABUNDAKĐ ‘SODĐUM/POTASSĐUM TALLOWATE’ĐN SIRRI
Dampuan sektöründe ‘doğal’ ibareli sayısız ürün var. Fakat hepsi doğallıktan fersah fersah uzak. Sakın ‘ısırgan otlu doğal
"ampuan’, ‘yüzde yüz zeytinyağlı "ampuan’ diye reklamı yapılan ürünlere kanmayın. Çünkü onların içindeki tek doğal
malzeme zeytinyağı ve ısırgan otundan ibaret. Peki ne yapacaksınız? Saçlarınızı önce zeytinyağından ya da defneden yapılmı"
sabunlarla ardından, bitkisel gliserin, Hindistan cevizi yağı, mısır glikozu, ayçiçeği yağı, polysaccharid ve limon asidinden
yapılmı" Ecocert sertifikalı organik bebek "ampuanıyla yıkayabilirsiniz. Piyasadaki "ampuanlar kadar saçlarınız birden ahenkle
dans etmese de kepek sorunu, sertlik, kırılma gibi  ya"acağınızı dü"ündüğünüz problemlerle kar"ıla"mıyorsunuz. Bilakis;
saçlarınız uzun süre yağlanmıyor, canlı kalıyor, sağlıklı görünüyor, kırıklar azalıyor, daha az dökülüyor. Yalnız alacağınız
organik ürünlerde belli özellikleri gözetmeniz gerektiğini anlatıyor Betül Hanım: “Kozmetik ürünlerin  tamamı değilse de
bazılarının doğallığını kanıtlayan uluslararası özel logolar geli"tirildi. Ecocert logosu bunların en  önemlileri arasında. Bu,
ürünün doğallığını gösteriyor. Bunun dı"ında geli"tirilen bir diğer logo Cosmebio. Yani biyolojik kabul edilen kozmetik anlamına
geliyor. Tüketiciler satın alacakları ürünlerde bulunması gereken bu logolara dikkat etmeli.”
Sıvı sabunların yapısı itibariyle bula"ık deterjanından bir farkının bulunmadığını bilen aileler ‘eski usül’e yani katı sabun
kullanımına dönüyor. Genellikle de ho" kokan, nemlendirici özelliği bulunan ürünleri tercih ediyor. Oysa bilinenin aksine; bu
tarz sabunlar içindeki maddeler itibariyle çama"ır deterjanlarına e"değer nitelikte. Üstelik katı sabunların bir kısmının içinde de
domuz türevi hammaddeler kullanılıyor. Konunun ayrıntısını Kudret Hanım anlatıyor: “Katı sabunlarda Sodium/Potassium
tallowate diye bir sabun yağı var. Bu hayvansal da olabilir, bitkisel de. Eğer hayvansalsa domuzdan elde ediliyor. Piyasada
‘Đçinde domuz ve domuz katkı maddeleri kullanılmamı"tır’ diye özelikle belirten markalar var. Eğer böyle bir ibare yoksa
aldığımız üründe domuz katkısı olduğunu dü"ünebiliriz. Đçinde gliserin de var. ‘Gliserin bitkisel mi hayvansal mıdır?’ derseniz
Türkiye’de kullanılan gliserinlerin hayvansal olmayacağını dü"ünüyorum. Çünkü bu madde sabundan da elde ediliyor. Ülkemiz
çok büyük bir sabun üreticisi. Ama tedbiri de elden bırakmamak lazım.” Özellikle soğuk baskı yöntemiyle elde edilen bitkisel
yağlı sabunları tavsiye eden Kimya Mühendisi Betül Dahin el sabunlarına temkinli yakla"ılmasını tavsiye ediyor: “Sabunların
sertliğini, köpüğünü artırmak için hayvansal yağlardan faydalanılıyor. Bunların içinde domuz yağı da var. Ayrıca bu tarz
yağların içinde tarım ilaç kalıntıları bulunabildiği için toksik (zehirli) olma riski de mevcut.”
‘Doğal’ diye satılan ürünler ne kadar doğal, sağlıklı; bunun kontrolü Türkiye’de ne yazık ki yapılmıyor. Sadece Sağlık Bakanlığı
‘sağlık’ ibaresinin kullanılmasına izin vermiyor. Ama isteyen herkes imal ettiği ürününe ‘doğal’ diyebiliyor. Dolayısıyla benzer
sorun katı sabunlarda da kar"ımıza çıkıyor. ‘Doğal Zeytinyağlı’, ‘Yüzde yüz zeytinyağlı’ yazan ürünlere de mesafeli durmak
lazım. Çünkü bu "ekilde tanıtımı yapılan sabunlar tam bir kimyasal harikası. Tabi, içeriğinde kullanılmı" zeytinyağını
saymazsak! Peki, alacağımız bir sabunun doğallığını nasıl anlayacağız? Cevap Livaoğlu’ndan: “Doğal bir sabunun etiketinde
okuyabileceğimiz maddeler; su, doğal yağlar (badem, defne, papatya ve benzerleri), NaOH (sabunla"tırıcı), tuz (NaCl) ve
gliserin olabilir. Doğal sabunun tek sorunu PH’ı 9’dur. Suyla durulandığında bu 7_7,5’e iner. Cilt biraz uyum sorunu ya"ar,
hafif kurur. Ama kısa zamanda nem oranı dengelenir. PH’ı ayarlanmı"sabunlar var; ama onlar bunu zararlı kimyasallarla
yapıyor.”
 
Kudret Livaoğlu:
Kremlerdeki petrol, kanserojen ve domuz türevi maddelere dikkat!
_Yaz_kı" nemlendiricili el ve yüz kremleri kullanıyoruz. Bunlarda durum nedir?
Đçlerinde çok fazla petrol türevi madde var. ‘Petrolatium, mineral oil, paraffinium liquidum’ diye ifade ediliyor. Direkt petrolden
elde ediliyorlar. Bunları ‘çok iyi’ diye tanınan, pahalı ürünlerde de görüyorum. Onlar deği"ik ham maddeleri de ihtiva ediyor
tabi. Mesela hayvansal ve bitkisel olabilen collagen son zamanlarda pahalı bir yöntem olmasına kar"ın kadavra ve ceninlerden
elde edilerek kullanılıyor. Collagen, cildin gerginliğini sağlıyor. Ya" ilerledikçe bu maddenin üretimi vücutta azalıyor ve deride
sarkmalar meydana geliyor. Plasenta (Phosphatase  alkaline  placenta) yıllardır kullanılır. Ama "imdi  koyun cenini ya da
sentetik cenin kullandığını söyleyen markalar var. Anti_aging kremlerinin sperm içerenleri bulunuyor. Çünkü hücreler canlı ve
vitaminli. Kimyasal isimleri ise ‘Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax), cetaceum, spermaceti’ "eklinde. Mesela Türkiye’de bir
firma sentetik sperm satıyor. Ucuz ürünlerde bunları bulmak mümkün değil ama. Yine hemen her çe"it kozmetik üründe
koruyucu olarak kullanılan parabenler kremlerde var. Methylparaben en kuvvetlisi ve en zararlısı.
_Domuzdan elde edilmi" hammaddelerin kullanımı yaygın mı? Alacağımız ürünlerin içeriğinde bu açıdan nelere dikkat etmemiz
Domuz türevi maddelerin kullanılması çok önemli bir konu. Hiçbir kozmetik ürünün hammaddesi Türkiye’de üretilmiyor.
Kozmetik yurtdı"ına bağımlıydı. Dimdi yeni yeni ülkemizde üretime geçildi. Yalnız bu alanda çok ilerleme kaydetmi" değiliz. Bir
ürün alırsınız ‘doğal’ derler. Hayvansal katkılar da doğaldır bu unutulmamalı. Eğer etiketinde bunun kaynağı açıklanmamı"sa
sığır da olabilir domuz da. Jelatin, lesitin gıdada da kullanılır kozmetikte de. Soyadan da elde edilir, domuzdan, sığırdan da.
Bundan dolayı soya lesitin veya sığır jelatinini ararız alacağımız ürünlerde. O yüzden jelatin, lesitin, sorbitan oleat, myristic
acid, biotin ve L_cysteine bunlar bitkisel de olabilir hayvansal da. Eğer sığır diye açıklanmamı"sa bu büyük ihtimalle domuzdan
elde edilmi"tir. Jelatinin yazar ama myristic acid, sorbitan oleat yazdığında parantez içinde açıklaması yazmaz. Bunda ya
üreticiden bilgi alacaksınız veya o firmanın domuz  katkı maddesi kullanmayacağından emin olacaksınız.  Jelatin ve lesitine
"üpheli bakmak lazım. Bunlar olmadan da el kremi yapılabiliyor. Bunu ara"tıracak olan üreticiler. Hammaddeyi sağlayanlar
yurt dı"ı firmaları sonuçta. Böyle bir hassasiyet beklemek çok doğru değil. Üreticinin ara"tırması, muadillerini bulması "art.
_Peki anti_aging kremlerinde durum nedir?
Collagen dediğimiz madde sentetik de olabiliyor, doğal da. Ama biz bunun kadavradan mı yoksa hayvandan mı yani
domuzdan mı elde edildiğini bilemiyoruz. Belirtilmiyor çünkü. Bu kremlerde daha önce bahsettiğim zararlı koruyucular da
kullanılıyor. Gerçi bu tarz ürünlerde koruyucu kullanmak zorundasınız. Yoksa ürün en fazla bir ayda bozulur. Ama
koruyucuların çe"itleri var. Biraz daha pahalı satılıyor; fakat daha az zararlı ya da zararsız oluyor.
05.07.2010
TÛBA KABACAOĞLU 

Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa

En Yeni Ürünler

ERSAĞ DİŞ MACUNU 100 mg
Ersağ Diş Macunu 100 mg

ERSAĞ TERMAL ÇAMUR 200 MG
Ersağ Termal Çamur 200 mg
BEBEK YAĞI 200 ml
Bebek Yağı 200 ml

RENK AÇICI KREM 100 ml
Renk Açıcı Krem 100 ml
FORMA SOKUCU&ŞEKİLLENDİRİCİ DUŞ JELİ 1000 ml
Forma Sokucu&Şekillendirici Duş Jeli 1000 ml
YÜZ TONİĞİ (Normal & Yağlı Ciltler İçin)
Yüz Toniği (Normal & Yağlı Ciltler İçin)
AYAK BAKIM KREMİ
Ayak Bakım Kremi

 

Önemli Bilgiler

> Sağlığımız ve Deterjanlar
> "%100 Doğal" Yalanı Buraya Kadar mı?
> Kimyasallar ve Zararları
> Tabii (Doğal) Temizlik: Sabun


İletişim | Üyelik | Tüm içerik Ersağ'dan değiştirilmeden alınmıştır.